CsakPONT
Család
és
KarrierPONT
Hajdúböszörmény
CsakPONT
Főpályázó:
Konzorciumi partner:
CsakPONT

Társadalmi partnerképzés

dátum2019. október 14 - október 15.
dátum09:00 - 19:00
dátumCsalád és KarrierPONT – Hajdúböszörmény (4220 Hajdúböszörmény, Rákóczi Ferenc u. 22.)
„Hass, alkoss, gyarapíts: korszerű kompetenciák ütőképes, tartós hálózatépítésért, működtetéséért” – mindez megvalósítására képességeket fejleszt, információkat ad, felkészít, illetve továbbképez a Társadalmi Partnerképzés.
A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Nők a családban- és a munkahelyen” című pályázati felhívás keretében támogatást nyert az EFOP-1.2.9-17-2017-00021 azonosítószámú, „Vöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében” című projekt megvalósításához.
 
A projekten belül képzéseket, fejlesztéseket, felkészítéseket szervezünk a célcsoportunkba tartozó ügyfeleknek, partnerszervezeteknek, munkáltatóknak.
E sorozat része a Társadalmi partnerképzés, mely célja és tartalma szerint minden társadalmi szférához tartozó szervezetet érint. Állami, gazdasági és civil; szervezetek, intézmények, vállalatok vezetőit, alkalmazottait, önkénteseit invitáljuk a képzésre!
 
Jöjjön! Tartson velünk! Hassunk, alkossunk, és hozzunk létre új, magasabb szintű tudást és szerveződést tanulva és gyakorolva!
 
A képzés felnőttképzési törvénynek megfelelően (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről) a hatályos, engedélyezett képzési programok hivatalos listájából lehet kiválasztani.
 
A képzés címe: Társadalmi partnerképzés
Időpontja: 2019. október 14-15. 9.00 óra
Helyszíne: Család és KarrierPONT – Hajdúböszörmény (4220 Hajdúböszörmény, Rákóczi Ferenc u. 22.)
A képzést tartja: Giczey Péter
Tartama: 20 óra két egymást követő napon

 
 
PROGRAM:
2019. október 14.00 9.00 óra Hálózatfejlesztési alapismeretek, Partnerség és közösségépítés a gyakorlatban –  a fenntartható működést szolgálva
2019. október 15.00 9.00 óra Humán szolgáltatásfejlesztés hálózati keretek között,                                                            Hálózati működés- és szolgáltatás fenntarthatósága, a fenntarthatóság eszközei
 
A képzés ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Kérjük, 2019. október 4-ig jelezze jelentkezési szándékát a hajdúböszörményi Család és KarrierPONT-ban az alábbi elérhetőségek egyikén:
cím: 4220 Hajdúböszörmény, II. Rákóczi Ferenc u. 22.
Telefonszám: +36 (52) 228 760
E-mail: hajduboszormeny@voroskereszt.hu
 
Szeretettel várjuk!
 
Debrecen, 2019. szeptember 26.
 
Fazekasné Farkas Ibolya                                                        Ujvárosy Andrásné
a Család és KarrierPONT vezetője                                            a projekt szakmai vezetője
        területi vezető                                                                          megyei igazgató
Magyar Vöröskereszt Hajdúböszörmény                          Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar megye
 
 
 
 
 
 
 
Háttérinformációk:
 
Új eszközöket, módszereket, információkat és szemléletet adunk a hálózatépítéshez, hogy magasabb szinten, hatásosabban fejtsék ki működésüket a leendő hálózat partnerei, hogy fejlődjön az egész és a rész az egészben. A képzés, mely elméletet és gyakorlatot is ad. A képzés, amelynek helyszínén is megvalósíthatjuk a tanultakat.
Képzésünk célja a társadalmi partnerség előmozdítása, segítése, annak ösztönzése, hogy a társadalom különböző szektorai között, a társadalmi problémák hatékony kezelése érdekében minél több olyan partneri együttműködés jöjjön létre, mely az együttműködés keretei között, a hálózati tevékenység részeként, a közösen fejlesztett és működtetett fenntartható szolgáltatásnyújtással hozzá tud járulni egy egészségesebb társadalom megteremtéséhez.
Olyan tréningcsoportot tervezünk, mely tagjai között a társadalom különböző szektorait képviselve, adott célcsoport, célterület problémáinak kezelése, érdekeinek védelme vagy képviselete mellett elkötelezett szervezetek, intézmények vezetői, munkatársai foglalnak helyet. A tréningcsoportok ilyetén összetétele már a képzési folyamatban elindíthatja a hálózatosodás folyamatát, a partnerré válás első lépéseinek megtételét. Fentieken túl, a képzési anyag alkalmas a különböző célcsoportokkal dolgozó olyan szervezetekből álló csoportok fejlesztésére is, mely szervezeteknek – működési logikájuk folytán – nem célja a tréningtagokkal való partnerség építés. A képzés tematikáját az elméleti és gyakorlati ismeretek, módszerek egyensúlya jellemzi. Ennek érdekében a résztvevők a partnerségépítés, hálózatosodás modern elméleti ismeretei mellett operatív gyakorlati módszerekhez is hozzájuthatnak, mely módszereket gyakorlati példákkal is alátámasztottunk.
 
A Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Nők a családban- és a munkahelyen” című pályázati felhívás keretében támogatást nyert az EFOP-1.2.9-17-2017-00021 azonosítószámú, „Vöröskereszt a NŐKÉRT Hajdú-Bihar megyében” című projekt megvalósításához. A projekt célja hidat építeni család és munka, magánélet és karrier szférája közé. Elsődleges célcsoportunk mindazokat, akik az álláskeresésben és-megtartásban akadályokkal küzdenek családi kötelességeik miatt, például, hozzátartozójuk ellátása, ápolása miatt hátrányt szenvednek, GYED-ről, GYES-ről szeretnének visszatérni vagy egyéb okokból hátrányos helyzetűek és érintettek munka és magánélet, karrier és család összehangolásának kérdése. Ezen kívül a kérdéshez kapcsolódó valamennyi társadalmi szféra partnerünk vagy célcsoportunk lehet.
 

CsakPONTKözelgő események

2018. december 14.
Akadály? Lehetőség: atipikus foglalkoztatás - szemléletformáló rendezény
Az atipikus foglalkoztatási formákat és rugalmas munkaszervezési módokat ismerteti, népszerűsíti több aspektusból is a Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal, mint konzorciumi partner rendezvénye.
Részletek »
2019. május 10.
Kulcs az önérvényesítés: dolgoztak rajta-érte
A kommunikációs képességeket, különösen a munka világába való visszatérést, illetve az abban helytállást szolgálta az Asszertív kommunikációs képzés
Részletek »
2019. június 3.
Nők szerepe a mezőgazdaságban – szemléletformáló rendezvény
A Hajdúböszörményi Polgármesteri Hivatal, mint konzorciumi partner a projekt megvalósítása során a nők szerepe a vidékfejlesztésben, gazdaságfejlesztésben, térségfejlesztésben programsorozaton belül szemléletformáló rendezvényt tart. (Fotó: illusztráció - forrás: Hellovidek.hu)
Részletek »
CsakPONT